Dr Tács Tímea

orvosweb.hu
Download Flash
orvosweb.hu

Háziorvoslás

Tisztelt Cégvezetők, Vállalkozás vezetők!

Dr Tács Tímeának hívnak, családorvos és foglalkozás-egészségügyi szakorvos vagyok. Diplomámat a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szereztem. Ezt követően családorvosi és foglalkozás-egészségügyi szakvizsgát tettem.

2000. január óta dolgozom családorvosként (felnőtt háziorvosként). 2004 óta cégek számára foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtok.

Rendelőm Budapest belvárosában, az Astoria és a Deák tér közelében található a Wesselényi utcában. Cím: 1077 Budapest Wesselényi u 11. bejárat a Síp utca felől. A rendelési időt ide kattintva megnézheti.

Sokan Önök közül már háziorvosként ismernek, de lehet, hogy nem tudják, hogy foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást is végzek. Amennyiben Ön szervezett munkavégzés keretében foglakoztat munkavállalót, úgy Önnek szüksége van foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra(üzemorvosra), melynek költségét az adójában elszámolhatja.

Munkavédelmi , ÁNTSZ ellenőrzés kapcsán kérik Öntől a munkavállalók orvosi alkalmassági vizsgálatát és a foglakozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződést.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató feladata, hogy szakmai segítséget nyújtson a munkahelyi kockázatelemzésben, tanácsot adjon, a munkahelyi egészségkárosító tényezők figyelembe vételével elvégezze a szükséges orvosi alkalmassági vizsgálatokat: előzetes-, időszakos-, személyi higiénés-, soronkívüli-, záróvizsgálat.

Biztosítjuk a szerződött partner munkavállalói számára a folyamatos üzemorvosi elérhetőséget, előzetes bejelentkezés alapján.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás külön díjazás mellett történik. A munkavállalók FEOR kódok alapján történő törvényi besorolás A,B,C,D kategóriákat különböztet meg. A kategóriák díjának megállapítását a Magyar Orvosi Kamara Foglalkozás-egészségügyi szekciója ajánlása alapján végezzük.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a háziorvosi rendelőben folytatjuk, címe 1077 Budapest Wesselényi u 11.

Az alábbi vizsgálatokat helyben végezzük:
12 elvezetéses EKG,
24 órás EKG,
24 órás ABPM (vérnyomásmérés),
légzésfunkció - spirometria
hallásvizsgálat - audiometria
látás, és színtévesztés vizsgálat,
érszűkület (Doppler) vzsgálata,
vérnyomás-, vércukormérés,
testzsír százalék mérés.

Vállaljuk munkavállalók, munkáltatók komplex diagnosztikai vizsgálatát, szűrését "menedzser-szűrés" szakorvos kollégák bevonásával, a mellékletben olvasható díjazás szerint.

Az üzemorvosi szolgáltató:
- Végzi a külön jogszabályban, valamint a mindenkor érvényes Munkavédelmi Szabályzatban meghatározott munkaköri alkalmassági (ideértve az előzetes-, időszakos-, a soron kívüli, a záró) vizsgálatokat és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat.
- Eleget tesz a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos valamennyi jelentési kötelezettségnek /hatóságok/ és rendelkezik a jogszabályokban előírt formanyomtatványokkal.
- Végzi a vonatkozó jogszabályok által előírt védőoltásokkal kapcsolatos kötelezettségek lebonyolítását, továbbá vezeti az előírás szerinti nyilvántartást.
- A foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek gyanújának tisztázásához szükséges vizsgálatokat elvégzi, az előírt hatósági bejelentéseket megteszi.
- Pozitív laboratóriumi eredmény, fokozott expozíciós esetek, foglalkozási megbetegedése gyanúja esetén azonnal értesíti a Megbízót.
- Végzi a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálatát éves / féléves gyakorisággal, vagy változás bekövetkezésekor soron kívül.
- Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást tart.
- Végzi a megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazási feltételeinek vizsgálatát.
- Megfelelő informatikai háttérrel rendelkezve előírásszerűen vezeti a dolgozók foglalkozás-egészségügyi nyilvántartását.
- Közreműködik a 89/1995.(VII.14.) Kormányrendeletben és a 27/1995.(VII.25.) NM rendeletben meghatározott közreműködői feladatok ellátásában.
- Közreműködik a munkahelyi veszélyforrások feltárásában.
- Közreműködik a foglalkozás-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában.
- Közreműködik az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében és az elsősegély nyújtók szakmai felkészítésében.
- Közreműködik a munkáltató katasztrófa megelőző, elhárító, felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában.
- Kezdeményezi a munkaköri alkalmasság megállapításához szükséges szakorvosi vizsgálatokat.

Foglalkozás-egészségügy - letölthető adatlapok

Megbízási szerződés - MINTA - Megbízási szerződés MINTA .pdf formátumban

Munkáltatói adatlap - Munkáltatói adatlap .pdf formátumban

Munkáltatói adatlap - Munkáltatói adatlap .doc (word) formátumban

FEOR számok - A foglalkozási osztályozás négyszámjegyes rendszeres jegyzéke

Beutaló munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra - .pdf formátumban

Beutaló munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra - .doc (word) formátumban

Foglalkozás-egészségügy

Munkahelyi baleset

Baleseti ellátások - Üzemi baleset, Foglalkozási megbetegedés, Baleseti egészségügyi ellátás, Baleseti táppénz

MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYV - 1 számú melléklet a 28/2004. (XII.20.) FMM rendelethez

MÓDOSÍTÓ MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYV - 2. számú melléklet a 28/2004. (XII.20.) FMM rendelethez

KISTÉRSÉGI KÓDSZÁMOK - A 28/2004.(XII.20.) FMM RENDELET 1. SZ. MELLÉKLETÉBEN A BALESETI HELYSZÍNT JELÖLŐ KISTÉRSÉGI KÓDSZÁM ROVAT ÖT KÓDNÉGYZETÉNEK KITÖLTÉSÉHEZ

Munkahelyi elsősegély- 1993.évi XCIII. törv. 46. § A munkahelyen - jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munka szervezésének megfelelően - biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.

Elsősegély protokoll - az üzemorvosi szolgálat állítja össze: - Alapvető szempontok a munkahelyi elsősegély protokoll megtervezéséhezés az elsősegélynyújtáshoz véletlen vegyi expozició/mérgezés esetén.

Munkahelyi elsősegély felszerelések tartalma - MSZ 13553-as szabványnak megfelelően

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet - Elsősegélyhelyek

MSZ 1585:2001 Elsősegélynyújtási útmutató villamos áramütéses balesetekhez - egészségügyi szakképzettséggel nem rendelkezők részére

Biztonsági és egészségvédelmi jelzések

Egészségvédelmi jelzések - A munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések (Piktogramok)

Bejelentési kötelezettségek

1. ADATLAP veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenység ÁNTSZ-hez történő bejelentéséhez - 13. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez

2. ADATLAP veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenységekben bekövetkezett változás ÁNTSZ-hez történő bejelentéséhez - 13. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez

Vizsgálati lap - a bejelentést igénylő koroki tényezővel kapcsolatban

Bejelentés foglalkozási megbetegedésről - mérgezésről, fokozott expozicióról

Értesítés OMMF - Bejelentett és kivizsgált foglalkozási betegségről

Fertöző beteg bejelentése

Járványügyi értesítés fertőző betegekről

Veszélyes anyagok

TEENDŐK VESZÉLYES ÁRUT SZÁLLÍTÓ JÁRMŰ BALESETÉNÉL - veszélyhelyzetekben ajánlott magatartási szabályok

Veszélyes anyagot szállító járművek - KRESZ Szabályok

Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák - A kártyákon szerepl? RÖVIDÍTÉSEK magyarázata

R mondatok - A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok

S mondatok - A veszélyes anyagokkal kapcsolatos óvintézkedésekre utaló S mondatok

GHS veszély jelképek - A Globálisan Harmonizált Rendszer szerint alkalmazott jelképek

Veszély jelképek - Címkeként használatosak az Európai Közösség területén és több más országban

VESZÉLYES ANYAGOK, KÉSZÍTMÉNYEK PESZTICIDEK - ORSZÁGOS KÉMIAI BIZTONSÁGI INTÉZET

Helyesbítés az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 2011 január 20 - 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez

VEGYI ANYAGOK LISTÁJA 1. kötet - 2009

VEGYI ANYAGOK LISTÁJA 2. kötet - 2009

VEGYI ANYAGOK LISTÁJA 3. kötet - 2009

VEGYI ANYAGOK LISTÁJA 4. kötet - 2010

VEGYI ANYAGOK LISTÁJA 5. kötet - 2010

Kockázatra utaló megjegyzések - Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák

Toxikológia

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat - ORSZÁGOS KÉMIAI BIZTONSÁGI INTÉZET

Az egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgáltatás - Országos Kémiai Biztonsági Intézete Módszertani Közlemények No 2.

TOXIKOLÓGIA - Országos Kémiai Biztonsági Intézet

Azbeszttel járó kockázatok megelőzése - A bevált gyakorlatról szóló útmutató

Foglalkozási ólomexpozíció - fém-ólom és az ólom ionos vegyületei

Kontakt dermatitiszek - a leggyakoribb foglalkozási bőrbetegségek

A KÁBÍTÓSZEREK VILÁGA - Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

TETOVÁLÁS, TETOVÁLÓSZEREK - Országos Kémiai Biztonsági Intézet

Mérgező növények, növényi mérgek - Országos Kémiai Biztonsági Intézet

Veszélyes anyagok, veszélyes készítmények hatása időskorban - Az időskor toxikológiája

Üzemorvosi dokumentumok

Megbízási szerződés - MINTA - Megbízási szerződés MINTA .pdf formátumban

Munkáltatói adatlap - Munkáltatói adatlap .pdf formátumban

Munkáltatói adatlap - Munkáltatói adatlap .doc (word) formátumban

FEOR számok - A foglalkozási osztályozás négyszámjegyes rendszeres jegyzéke

Beutaló munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra - .pdf formátumban

Beutaló munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra - .doc (word) formátumban

Kockázatelemzés

Képernyős munkahely kockázatvizsgálata - komplex, képernyős munkahely vizsgálati ürlap

Törvények, Rendeletek

1993. évi XCIII. Törvény - a Munkavédelemről egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel

1997. évi CLIV. Törvény - az Egészségügyről

OMMF jogszabályok

MUNKAVÉDELMI JOGSZABÁLYOK

22/1991. (XI. 15.) NM rendelet - a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról

1999. évi XLII. Törvény - a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának és forgalmazásának szabályairól

2000. évi XXV. Törvény - a Kémia biztonságról

89/1995. (VII. 14.) Korm. Rendelet - a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet - a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet - a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

1997. évi XLVII. törvény - a az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

62/1997. (XII. 21.) NM rendelet - a az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet - a munkaköri, szakmai, illetve személyis higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

50/1999. (XI. 3.) EüM. rend. - a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet - a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet - a munkahelyek kémiai biztonságáról

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet - foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet - a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet - A MUNKAHELYEK MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEINEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL

89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet - a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet - a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet - a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet - a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet - a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet - egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet - az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről

Open
Open
Site by sky